На допомогу учням

ТЕСТИ ДЛЯ 8-9 КЛАСІВ

Як писати власне висловлювання

ЗНО 2016

Підготовка до ЗНО

Радимо почитатиЛабораторія творчого успіху учня

РУБРИКА "ТРЕНУЙСЯ!"

Закони милозвучності української мови
1. У якому рядку між усіма словами в ?
А. насипати .. тарілку, написати … творі
Б. будинок.. саду, сховати .. рукаві
В. айстри .. саду, дощ .. Одесі

2. У котрому рядку «зайве» слово?
А. хвастливий, пестливий, радісний
Б. доблесний, масний, чесний
В. обласний, жалісний, проїзний

3. У якому рядку між усіма словами й ?
А. груші… сливи, сад .. город
Б. Олена … Юля,  брати .. сестри
В. айстри .. жоржини, весна .. осінь

4. Знайти  рядок , у котрому в усіх словах  НЕ відбувається спрощення:
А. шіс..надцять, радіс..ний, чес..ний.
Б. облас..ний, виїз..ний, хвас..ливий
В. студен..ський, шіс..сот, невіс..чин
 Г. компос.ний, сер..це, форпос..ний

 5. Виберіть потрібні букви, керуючись засобами милозвучності:
(В, У)  повітрі пісня ллється, лине  (і, й )  п’янить.
А. В, й
Б. У, і
В. У, й
Г В, і

6. Виберіть потрібні букви, керуючись засобами милозвучності :
Є козацькі пісні  (у, в)  мого народу, (і, й)  вони  звучать на  (у, в)сю країну.
А. В, й, у
Б. У, і, в
В. У, й, у
Г В, і, в

7. Лексикологія – це:
А. розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови
Б. розділ науки про мову, що вивчає й встановлює правила вимови слів
В. розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення, їх розвиток

8. У котрому рядку подано антонімічні пари:
А. вечір-день, дорогий-дешевий, тихий-темний
Б. друг-недруг, правда-брехня, день-ніч
В. добрий-злий, щирий-лицемірний, суворий-чарівний

9. У котрому реченні є застарілі слова:
А. Луна в дібровах пісня солов’їна, чарує світ..
Б. Козак був зодягнутий у червоний жупан.
В. Усі поля й луг – у квітному цвіту.

10. У котрому реченні є діалектні слова:
А. Глибинами не встану, не зомлію, верхів’ями розкрилено росту.
Б. Радійте, гори, в синій піднебесності!
В. Не було нічого кращого для легеня, як ходити на полонини весною.

11. У котрому рядку слова вжито у переносному значенні:
А. заснула хвиля, дрібний дощ, актор співає
Б. теплі дні, похмурий погляд, лагідні руки.
В. стрепенувся ліс, защебетали птахи, прокинулося сонце.
Г плачуть ниви, біжать хмарки, радіють ластівки.

12. Позначте рядок, у якому всі слова мають відтінок урочистості:
А. Південний Крим, пил століть, історична місія
Б. древній Борисфен, вельмишановне товариство, славетний зодчий
В. серце України, світова громадськість, ріднесенька моя
Г. пам’ятки літератури, перлина степу, відомий письменник


РУБРИКА "ВИПРОБОВУЙ!"

Вибірково-розподільний диктант
   Виберіть і запишіть окремо іменники, прикметники і дієслова.

Берегиня
   Берегиня – це найдавніша українська богиня добра і захисту людини від усякого зла. Її зображення вишивали на рушниках, які вішали над вікнами і дверима, щоб уберегти дім від лиха. Вишита на рушниках Берегиня – жінка з піднятими до неба руками – нагадувала спочатку розквітлу квітку, пізніше геометричну фігуру, що й перейшла у зображення тризуба.
   Згодом берегинями стали називати жінок, які берегли і підтримували домашнє вогнище, були своєрідним оберегом всього родинного кола.

                              (Усна народна творчість)РУБРИКА "АНАЛІЗУЙ!"


·                       Проаналiзуйте, до яких частин мови належать слова у словосполученнях (усміхнене обличчя, запах троянди, сніп пшениці, свіжий ранок, бажана зустріч, посуд з порцеляни). На основi аналiзу розподiлiть словосполучення на двi групи. За якою ознакою ви здiйснили розподiл?
·                       Поміркуйте, чому в словах стінний, туманний, осінній приголосні на письмі передаються подвоєними буквами, а в прикметниках синій, зелений, юний таке явище відсутнє?
·                      Прочитайте текст, випишіть з нього речення з пропущеними розділовими знаками. Визначте пунктограми та їхні види (до яких граматико-пунктуаційних тем належать), виберіть правила, які треба застосувати щодо пропущених пунктограм, проаналізуйте умови цього вибору, поставте розділові знаки.
·                       Чому в словах бур’ян, пiр’я апостроф пишеться, а в словах буряк, моряк – ні? Чи не можна було б усі правила про вживання апострофа звести до одного формулювання? 

РУБРИКА "ПОРІВНЯЙ!"


   Прочитайте інформацію, записану в двох колонках. Виявіть спільне й відмінне. Сформулюйте свою позицію щодо ознак прикметника й дієприкметника. Порiвняйте словосполучення та з’ясуйте, чи є рiзниця в їхньому змiстi. Якщо є, то яка саме? На що зміщується акцент?

  Сміливий юнак – сміливість юнака; допитливий учень  – допитливість учня; спіле яблуко – спілість яблука.

Немає коментарів:

Дописати коментар