Міжатестаційний період


Забусова Лариса Миколаївна

Міжатестаційні роки 2010-2015 навчальний рік
Дата народження 05.05.1972
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель української мови та літератури,стаж роботи-21 рік
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 22 роки
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) Полтавський Державний педагогічний інститут
ім.В. Г. Короленка, 1994 р., вчитель української мови та літератури
Науковий ступінь (вчене звання) немає
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа) вчитель німецької мови № 83 20.01 2012
вчитель світової літератури № 210 25.01 2013
вчитель російської мови
вчитель української мови та літератури № 3613 02.10 2015
Дата та результати попередньої атестації Вчитель І категорії

Творча книжка

Методична картка
Методична тема, над якою працюю 1 рік    Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури

2 рік Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій 
3 рік Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій 
4 рік Розвиток творчих здібностей   та критичного мислення учнів шляхом використання інноваційних технологій 
5 рік  Розвиток творчих здібностей   та критичного мислення учнів шляхом використання інноваційних технологій 
Передовий педагогічний досвід, який використовую (яку технологію навчання, в кого запозичую) 1 рік Подлісецька А. П ,вчитель Первомайської ЗОШ № 3
2 рік Творці ідеї: Р Грановська, Я.Пономаренко
Гринь І. М. Полтавський ліцей № 1Кунашенко Н. І.Черкаська ЗОШ № 3
3 рік  Макашова Юлія Валентинівна – Кременчуцький ліцей №30 ( Активне навчання  та критичне мислення на уроках української мови й літератури) Каряка В.. І  Чутівська Зош, Котко Л. Ф. Чутівська ЗОШ
4 рік Г, В, Сазоненко "Особистісно зорієнтоване навчання на уроках укр. мови"
Пометун О.,Пироженко Л."Сучасний урок: інтерактивні технології навчання"
Балагура Тетяна Іванівна – Полтава, ліцей №1 (Комунікативний підхід до викладання)
5 рік Пасічна Наталія Євгеніївна "Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури"
Л. Ф. Пироженко ,В. Г. Баханов "Проектні технології навчання"
Мітіна  Ірина Валентинівна – Комсомольська  гімназія
( Формування критичного мислення учнів у творчій лабораторії вчителя)
Удовиченко В. І Чутівський р-н Артемівська ЗОШ
Мій досвід (проблема, ким, коли вивчався) 1 рік  шкільні  педради, засідання шкільної кафедри гуманітарних дисциплін,  районні семінари вчителів укр. мови та літерат.
2 рік шкільні  педради, засідання шкільної кафедри гуманітарних дисциплін,  районні семінари вчителів укр. мови та літерат.
3 рік шкільні  педради, засідання шкільної кафедри гуманітарних дисциплін,  районні семінари вчителів укр. мови та літерат.
4 рік  засідання шкільної кафедри гуманітарних дисциплін,  районні семінари вчителів укр. мови та літерат.
5 рік засідання шкільної кафедри гуманітарних дисциплін,  районні семінари вчителів укр. мови та літерат.
Власні методичні розробки (брошури, презентації, відео та ін.) 1 рік Презентації по творчості українських та зарубіжних письменників, презентації до свята Рідної мови", "Свята Т. Г. Шевченка", інших виховних заходів
2 рік Презентації по творчості українських та зарубіжних письменників, презентації до свята Рідної мови", "Свята Т. Г. Шевченка", інших виховних заходів
3 рік Презентації по творчості українських та зарубіжних письменників, презентації до свята Рідної мови", "Свята Т. Г. Шевченка", інших виховних заходів
4 рік презентаціїдосвята з нагоди 200- ї річниці від Дня народж. т. г. Шевченка, до лінійки пам'яті Небесної сотні
5 рік Літературні диктанти
Мовний турнір,
Мовна гра "Морський бій"
Мої повідомлення:
- на сайті (1);
- у районці (2);
- інші (3)
1 рік повідомлення про проведення предметних тижнів на сайті
2 рік повідомлення про проведення предметних тижнів на сайті
3 рік повідомлення про проведення предметних тижнів на сайті
4 рік повідомленнна сайті про участь у шкільних заходах, статті у "Сільських новинах" про події у школі
5 рік повідомленнна сайті про участь у шкільних заходах, статті у "Сільських новинах" про події у школі
Участь у психолого-педагогічних семінарах 1 рік Виступ на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін по темі:"Використання ІКТ на уроках української мови та літератури"
2 рік Виступ на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін по темі:"Розвиток творчих здібностей учнів на уроках укр. мови"
3 рік
4 рік
5 рік Участь в обласному семінарі , присвяченому Міжнародномк дню рідної мови
Участь у предметних тижнях 1 рік проведення тижнів укр. мови , іноземної мови
2 рік проведення тижнів укр. мови , іноземної мови
3 рік проведення тижнів укр. мови , рос. мови та зар. літ.
4 рік проведення тижнів укр. мови , рос. мови та зар. літ.
5 рік проведення тижнів укр. мови , рос. мови та зар. літ.
Виступи на педраді 1 рік Виступ на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін по темі:"Використання ІКТ на уроках української мови та літератури"
2 рік Виступ на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін по темі: "Доцільність використання ІКТ на уроках української мови та літератури: теорія, практика, досвід"
3 рік  Виступ на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін по темі:"Розвиток творчих здібностей учнів на уроках укр. мови"
4 рік Виступ на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін по темі:"Формування емоційного інтелекту на уроках української мови й літератури"
5 рік Вмиступ на кафедрі суспільно -гуманітарних дисциплін по темі "Критичне мислення на уроках укр. мови"
Методичні наради та інші збори (виступи) 1 рік Виступ на батьківській конференції
2 рік Виступ на батьківській конференції
3 рік Виступ на батьківській конференції
4 рік Виступ на батьківській конференції по темі "Перебування дітей в розважальних закладах у вечірній час"
5 рік Виступ на батьківських зборах по темі "Рівень вихованості підлітків"
Участь у педчитаннях, конференціях 1 рік
2 рік
3 рік Участь у районних літературних читаннях до ювілею
Т. Г.Шевченка
4 рік
5 рік Участь в обласному семінарі , присвяченому Міжнародномк дню рідної мови на базі Чутівського району
Експериментально-дослідницька робота 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» 1 рік 
2 рік
3 рік Участь у конкурсі "Учитель року", номінація "Українська мова та літерат"
4 рік  Участь у конкурсі "Класний керівник року"
5 рік Участь у конкурсі "Класний керівник року"
Участь у ярмарках педагогічних технологій 1 рік
2 рік
3 рік Виступ на засіданні педагогічної ради по темі"Звіт про виконану роботу під час проведення заходів, приурочених Року Т.Шевченка в Україні"
4 рік
5 рік Методична розробка "Критичне мислення на уроках української мови та літератури"
Участь у різних виставках, конкурсах, змаганнях 1 рік Участь у конкурсі "Соняшник", грі "Патріот", конкурсі ім. Петра Яцика
2 рік Участь у конкурсі "Соняшник", грі "Патріот", конкурсі ім. Петра Яцика
3 рік Участь у конкурсі "Соняшник", грі "Патріот", конкурсі ім. Петра Яцика-Перемога  в районному мовному конкурсі ім. Шевченка (Дрижак А 8  клас, Тацій М. 5 кл.)
 -Участь в обласному мовному конкурсі ім. Шевченка ((Дрижак А 8  клас, Тацій М. 5 кл.)
4 рік Участь у конкурсі "Соняшник", грі "Патріот", конкурсі ім. Петра Яцика, переможці районного і учасники обласного конкурсу ім Т. Г. Шевченка
5 рікУчасть у конкурсі "Соняшник", грі "Патріот", конкурсі ім. Петра Яцика, конкурс ім Т. Г. Шевченка
Участь та перемога учнів в олімпіадах з предметів 1 рік  Участь учнів у районних олімпіадах з укр. мови
2 рікУчасть учнів у районних олімпіадах з укр. мови
3 рікУчасть учнів у районних олімпіадах з укр. мови
4 рікУчасть учнів у районних олімпіадах з укр. мови
5 рік  Дрижак Аліна. ІІІ місце,  олімпіада з укр. мови
Участь у МАН 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Медалісти 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Вступ до педвузів 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Робота з батьками та населенням 1 рік класні батьківські конференції
2 рік класні батьківські конференції
3 рік класні батьківські конференції
4 рік класні батьківські конференції
5 рік класні батьківські конференції
Моя громадська активність 1 рік секратар профкому школи Учасник художньої самодіяльності школи
2 рік секратар профкому школиУ часник художньої самодіяльності школи 
3 рік секратар профкому школи Учасник художньої самодіяльності школи
4 рік  Учасник художньої самодіяльності школи
5 рік Учасник художньої самодіяльності школи
Інші види діяльності 1 рік
2 рік Екскурсія до смт. Котельва. Відвідування музею Ковпака та Більського городища
3 рік Екскурсія до музею А.С.Макаренка (Ковалівка) та перегляд вистави "За двома зайцями" в театрі ім. М.В.Гоголя
4 рік
5 рікучасть в інтернет-марафоні "Перевернутий клас"(27.10.15)
- участь у вебінарі "Що таке лонгрід?"(28.10.15)
- участь у ТЕД-конференції "Типи темпераменкту" (30.10.15)
- участь у майстер-класі по створенню новин сайту(4.11.15)
- участьу майстеркласі "слайд-бум"(6.11.15)
 Примітка: методична картка ведеться окремо кожним учителем від атестації до атестації (за 5 років)

Немає коментарів:

Дописати коментар